O szkole Historia szkoły O patronie Hymn szkoły

O szkole

                                               Szkoła realizuje autorski program
                                         WYCHOWANIA REGIONALNEGO

- realizujemy program "Szkoła Promująca Zdrowie". Jesteśmy w sieci szkół promujących zdrowie

- chętni uczniowie mogą nieodpłatnie uczyć się j. kaszubskiego

W ramach zajęć uczniowie rozbudzają w sobie zamiłowania do języka, historii i kultury kaszubskiej, wyrabiają postawę świadomego uczestnictwa w kulturze, rozwijają postawę ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur. Realizacja zajęć obejmuje zaplanowane wycieczki po regionie Kaszub, warsztaty haftu kaszubskiego, śpiew, uczestnictwo w konkursach min.„Rodnô Mòwa" oraz występy szkolne.

                                  

Wszystkim, którzy chcieliby wspierać materialnie naszą szkołę podajemy nr konta:

      Bank PKO BP
      69 1020 1811 0000 0102 0311 7637

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
  Dębogórze, ul. Pomorska 30
  81-198 Kosakowo
 • 58 6791325; 58 7319862
  fax 058 6791325
  nr telefonu służbowego pracownika Zespołu SP i SSM w Dębogórzu:
  sprawy Szkoły i Przedszkola
  p.Sabina Brechelka – 501 071 321

Galeria zdjęć