Szkoła promująca Zdrowie - certyfikat 12 zasad zdrowego odżywiania dla uczniów Program "Śniadanie daje moc" Bez Śniadania nie ma naucznia ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM Grupy kolorystyczne warzyw i owoców Profilaktyka próchnicowa Chroń Dziecięce Uśmiechy SZTUKA PICIA WODY Wady postawy PIERWSZA POMOC -Filmy instruktażowe Dbaj o serce DOPALACZE WSZAWICA Eko-Edukacja- segregacja śmieci EKOZNAKI NIE DAJ SIĘ GRYPE

Promocja zdrowia

Szkoła promująca Zdrowie - certyfikat

 

Definicja zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest następująca:

"Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)."


Zespół Szkoły Podstawowej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu rozpoczął starania o przyjęcie naszej szkoły do ogólnopolskiej sieci szkół promujących Zdrowie. Program ten polega na realizacji w codziennym życiu celów jakie przewiduje program. A są nimi:
 

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom
  i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości,
 • zapewnianie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
 • włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączenie do działań szkoły służby zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Cała społeczność zarówno szkolna jak i lokalna musi ze sobą ściśle współpracować, aby osiągnąć cel jakim jest otrzymanie Certyfikatu i tytułu „Szkoła Promująca Zdrowie”

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Tworzenie SzPZ jest długotrwałym, w zasadzie niekończącym się procesem, gdyż w miejsce problemów rozwiązanych przez społeczność szkolną pojawiają się nowe, wymagające podejmowania kolejnych działań.

Naszym podstawowym zadaniem jest przedstawienie naszych działań w zakresie edukacji prozdrowotnej. Po roku takich przygotowań będziemy ubiegać się o przyjęcie nas do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Kolejnym etapem będzie realizacja kolejnych działań konsekwentnie z rozpowszechnieniem ich na środowisko lokalne.

 

Standardy szkoły promującej zdrowie

 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:

- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców)

i społeczności lokalnej,

- skuteczności i długofalowości działań.

 1. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
 2. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
 3. satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
 4. zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
 5. uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej
 6. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu

samopoczuciu uczniów i pracowników.

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

w Dębogórzu promuje zdrowie poprzez:

 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

 

 

 • wycieczki szkolne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia taneczne,
 • "Zielona Szkoła",
 • Wiosenny Bieg Ekologiczno -Przyrodniczy,
 • sportowy "Dzień Dziecka".

 

ODŻYWIANIE

 

 • "Owoce w szkole" - klasy I-III,
 • „Szklanka mleka” - klasy 0-VI,
 • układanie jadłospisu stołówki szkolnej,
 • gazetka szkolna o zdrowiu,
 • pogadanki na temat zasad prawidłowego odżywiania,
 • kącik do spożywania drugiego śniadania na stołówce szkolnej,
 • wykonanie pożywnych kanapek na lekcjach techniki w klasie IV.

 

HIGIENĘ

 

 • program fluoryzacji zębów,
 • pogadanki pielęgniarki szkolnej na temat prawidłowego czyszczenia zębów,
 • pogadanki na temat higieny okresu dojrzewania,
 • eksponowanie zasad dobrego zachowania się i pozostawianie czystości w toaletach,
 • zakup środków czystości - ręczniki papierowe i mydło w płynie.

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Obrońców Kępy Oksywskiej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
  Dębogórze, ul. Pomorska 30
  81-198 Kosakowo
 • 58 6791325; 58 7319862
  fax 058 6791325
  nr telefonu służbowego pracownika Zespołu SP i SSM w Dębogórzu:
  sprawy Szkoły i Przedszkola
  p. Małgorzata Marjańska – 501 071 321

Galeria zdjęć