Regulamin Biblioteki Szkolnej Czytelnicy ???

Biblioteka

Regulamin Biblioteki Szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.   Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.

2.  Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.

3.  W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza.

4.  Nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.

5.  Uczniowie mogą wypożyczyć 1 książkę na dwa tygodnie, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.

6.  Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się liczbę książek do 1 egzemplarza.

7.  Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę, należy to uzgodnić z bibliotekarzem.

8.  Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.

9.  W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj ekwiwalentu, który trzeba odkupić.

10. Do czytelni wchodzimy tylko z zeszytem, własne książki należy zgłosić bibliotekarzowi przed wejściem do czytelni.

11. Korzystający z czytelni, zostają zapisani przez bibliotekarza w zeszycie odwiedzin czytelni.

12. Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.

13. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.

 14. Podręczniki wypożyczone na początku roku szkolnego powinny być obłożone w plastikowe okładki.

 15. Podręczniki zagubione lub zniszczone należy odkupić.

14 1   

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
  Dębogórze, ul. Pomorska 30
  81-198 Kosakowo
 • 58 6791325; 58 7319862
  fax 058 6791325
  nr telefonu służbowego pracownika Zespołu SP i SSM w Dębogórzu:
  sprawy Szkoły i Przedszkola
  p.Sabina Brechelka – 501 071 321

Galeria zdjęć